Dividende primite de la persoane juridice

Dividendele primite de o persona juridică de la o altă persoană juridică la care deţinea participaţii la capitalul social, sunt considerate venituri neimpozabile în totalitate.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 (data intrării în vigoare a OUG 102/ 2013), dividendele primite de la o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar cu impozitul pe profit situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, pentru a fi tratate ca venituri neimpozabile, trebuie să fie îndeplinite următorele condiţii :
– persoană juridică care primeşte dividendele, trebuie să deţină o participaţie de minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele, şi
– la data înregistrării dividendelor, persoană juridică trebuie să deţină respectivă participaţie pe o perioada neîntreruptă de 1 an.

Exemple:
Cazul 1.
La data distribuirii dividendelor, societatea beneficiară deţine de cel puţin 1 an la societatea plătitoare, minim 10% din capitalul social al acesteia.
Obligaţiile fiscale ale celor două societăţi:
– societatea plătitoare nu reţine impozit pe dividende (conform art.36 alin.4 Cod Fiscal)
– societatea beneficiară tratează respectivele dividende primite ca venituri neimpozabile.

Cazul 2.
La data distribuirii dividendelor, societatea beneficiară nu deţine de cel puţin 1 an la societatea plătitoare, minim 10% din capitalul social al acesteia.
Obligaţiile fiscale ale celor două societăţi:
– societatea plătitoare reţine impozit pe dividende (conform art.36 alin.1 Cod Fiscal)
– societatea beneficiară tratează respectivele dividende primite ca venituri impozabile.