Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată, acestia datorează, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat bugetului statului ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120 alin. 1 din Codul de procedura fiscala).

În prezent nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120^1, alin.1 din Codul de procedura fiscala)

Începând cu 01.07.2013, prin adoptarea OUG 50 / 2013 procentul penalităţii de întârziere este de 0,02% pe zi.

Evolutia procentelor dobânzii si a penalităţii de întârziere in perioada 01.01.2003-prezent este prezentată în tabelul de mai jos :

PerioadaProcent dobândaProcent penalitate de întârziere
01.01.2003 - 30.08.20050.06% / zi-
01.09.2005 -– 31.12.20050.05% / zi-
01.01.2006 –- 30.06.20100.10% / zi-
01.07.2010 -– 30.09.20100.05% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.10.2010 -– 30.06.20130.04% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.07.2013 -– 28.02.20140.04% / zi0.02% pe zi
01.03.2014 - 31.12.20150.03% / zi0.02% pe zi
01.01.2016 - prezent0.02% / zi0.01% pe zi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *