Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – mod de calcul

Baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este constituită din totalitatea veniturilor societăţii. Nu intră în baza de calcul următoarele venituri:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse – contul 711;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie – contul 712;
c) veniturile din producţia de imobilizari corporale şi necorporale – conturile 721 şi 722;
d) veniturile din subvenţii de exploatare – contul 741;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare – contul 781;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil – contul 7581;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natură stocurilor sau a activelor corporale proprii – contul 7581.

Atenţie : Veniturile din subvenţii pentru investiţii – (contul 7584) sunt cuprinse în baza de calcul. Aşadar, dacă o microîntreprindere este beneficiara unor fonduri cu caracter de subvenţii pentru investiţii ( subvenţii guvernamentale pentru investiţii, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţii pentru investiţii, şamd ) cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate se cuprinde în baza de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Dacă socieatatea achiziţionează aparate de marcat fiscale, valoarea acestora este dedusă din baza de calcul în trimestrul în care aceastea sunt puse în funcţiune.

Asupra bazei de calcul astfel determinată se aplică o cotă de 3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *