Înființarea societății – alegerea vectorului fiscal

Vectorul fiscal reprezintă obligațiile fiscale care trebuiesc declarate și eventual plătite de către societate.
În funcție de activitatea ce urmează a se desfășura, la înființarea unei societăți comerciale, se alege vectorul fiscal. Ulterior înființării, acesta se poate modifica, prin depunerea ” Declaratiei 010 ” de mențiuni la registratura organelelor fiscale.

Categoriile de obligații care se înscriu în vectorul fiscal sunt :

 • Taxa pe valoarea adăugatăƒ
 • Impozit pe profit
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • Accize
 • Impozit la țițeiul din producția internăƒ
 • Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
 • Contribuția pentru asigurăƒri sociale de săƒnăƒtate
 • Contribuția pentru asigurăƒri sociale
 • Contribuția de asigurăƒri pentru șomaj
 • Contribuția de asigurare pentru accidente de muncムși boli profesionale
 • Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
 • Contribuția pentru concedii și indemnizații
 • Taxa pe jocuri de noroc
 • Redevențe miniere
 • Redevențe petroliere

Vom detalia în cele ce urmează câteva aspecte referitoare la categoriile mai sus prezentate.

Inițial, înregistrarea în scopuri de TVA ( ca plătitor de TVA ) ținea strict de opțiunea fiecărui contribuabil. Odată cu intrarea în vigoare a OMFP nr. 1984/2011  (24.05.2011), opțiunea de a fi sau nu plătitor de TVA este condiționată de unele criterii verificate de organulele fiscale.
Așadar, la înființare orice societate este neplătitoare de TVA, iar dacă se dorește înregistrarea ca plătitor de TVA trebuiesc depunse la organele fiscale un set de documente prin care se solicita acest lucru:
-Declarația 010 (model aici) sau
-Declarația 098 (model aici)
-Anexa la declarația 010 sau 098 (model aici).

Până la data de 1 februarie 2013, societățile puțeau opta între a plăți impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor. Începând cu această dată, toate societățile nou înființate sunt obligate la plata  impozitului pe venit, cu excepția cazului în care, la data înregistrării la registrul comerțului, au capitalul social subscris de cel puțin 25.000 euro (echivalent  în lei) și păstrează această valoare pe toată durata existenței societății.

Impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente salariilor se înscriu în vectorul fiscal dacă societatea urmează să aibă salariați.

Celelalte tipuri de taxe se înscriu în vectorul fiscal de către societățile care, potrivit legislației în vigoare, datorează aceste obligații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *