Registre obligatorii pentru o societate comercială

REGISTRUL UNIC DE CONTROL
(temei legal Legea 252 / 2003)

Contribuabilii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la dată înregistrării la Registrul Comerţului, să achiziţioneze registrul unic de control. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei.
Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.
Se eliberează contra cost, de către direcţiile generale ale finanţelor publice din rază teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza certificatului de înregistrare fiscală.
Există obligativitatea ca şi pentru fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare să se achiziţioneze câte un registru unic de control.

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ FISCALĂ
(temei legal OMFP 870 / 2005)

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la dată înregistrării la Registrul Comerţului sau de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit, să achiziţioneze registrul de evidenţă fiscală.
Registrul de evidenţă fiscală are că scop evidenţierea tuturor informaţiilor care au stat la baza determinării profitului impozabil şi a impozitului pe profit.
Se eliberează contra cost, de către direcţiile generale ale finanţelor publice din rază teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza certificatului de înregistrare fiscală.
Prin derogare, registrul de evidenţă fiscală se poate ţine şi în formă electronică.

REGISTRUL INVENTAR
(temei legal Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul nr. 3512/2008)

Registrul inventar are ca scop evidenţierea tuturor elementelelor de activ şi pasiv ale patrimoniului inventariate de unitate potrivit reglementărilor legale.
Se achiziţionează de la unităţile care comercializează diverse formulare tipizate, neavând regim special.  Se numerotează, şnuruieşte, sigilează şi se înregistrează în evidenţă unităţii.

REGISTRUL JURNAL
(temei legal Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul nr. 3512/2008)

Registrul jurnal e utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.
Se achiziţionează de la unităţile care comercializează diverse formulare tipizate, neavând regim special.  Se numerotează, şnuruieşte, sigilează şi se înregistrează în evidenţă unităţii.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *