Tag Archives: modificare valoare intrare mijloc fix 2013

Valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe

Mijlocul fix amortizabil, reprezintă orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

  • este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
  • are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
  • are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Prin valoare fiscală se ințelege suma cheltuielilor aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe.

Prin H.G nr. 276 / 21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 / 30.05.2013, care abroga H.G. nr.105 / 2007, începând cu data de 1 iulie 2013, valoarea minimă de intrare în patrimoniu a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.