Category Archives: FORMULARE UTILE

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

Pentru a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, trebuie depuse la organul fiscal în rază căruia agentul economic îşi are sediul social, următoarele documente :
– Declaraţia 010 – (model aici);
– Anexa 2 la Declaraţia 010 (model aici);
– Certificat constatator de la Registrul Comerţului;
– Declaraţie pe proprie răspundere a administratorului, din care să rezulte că societatea urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul social declarat.