Impozit pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2014

Începând cu anul fiscal 2014, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice, sunt obligate la plata impozitului pe construcţii.
Prezenţa reglementare a fost introdusă prin OUG 102 / 20013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Construcţiile sunt cele prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie a anului anterior, din care se scade :
– valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în adminsitrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Impozitul pe construcţii, se calculează şi declara până la date de 25 mai a anului pentru care se datorează şi se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul pe construcţii reprezintă venit al bugetului de stat şi este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe  este disponibil AICI.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *