Category Archives: Generalitati

Cheltuieli de deplasare

Pentru a fi deductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile de deplasare (interne sau externe) trebuie să fie efectuate în scopul realizării de venituri.

Pentru justificarea cheltuielilor cu deplasările este nevoie de următoarele:
– un document din care să reiasă scopul deplasării în concordanţă cu activitatea firmei (căutare de noi parteneri, negociere de contracte, târguri şi expoziţii etc). Acest document poate fi o invitaţie, o adresă, o convocare, etc. Acestea trebuie însoţite de o minută încheiată cu partenerul în care să se facă referire la rezultatele întâlnirii;
– documente pentru transportul : bilete de avion, bilete de tren, iar în cazul deplasării cu autoturisme, documente privind combustibilul(în funcţie de consumul specific al acestora), taxele rutiere, precum şi alte asemenea cheltuieli, ( asigurarea pentru răspunderea civilă, asigurarea medicală);
– documente privind cazarea la hotel, pensiune etc.;

Stabilirea diurnei de deplasare se face în funcţie de durata deplasării, care reiese din biletele de avion, tren (momentul plecării/sosirii) sau din invitaţie, adresă, minută.
Diurna este integral deductibilă la calculul impozitului pe profit, dar pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale.

Diurna pentru deplasările interne pentru personalul din instituţiile publice este de 13 lei/zi iar pentru deplasările externe se acordă în funcţie de ţara în care se efectuează deplasarea. Nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare pentru deplasări externe îl găsiţi aici.
În condiţiile în care se primeşte diurnă, orice cheltuială cu mesele servite nu mai este deductibilă.

Sunt de asemenea deductibile, la calculul impozitului pe profit si urmatoarele cheltuieli :
– transportul în comun în localitatea unde se efectuează deplasarea;
– cheltuieli privind obţinerea vizelor de intrare în ţările respective;
– costul documentaţiilor, mostrelor;
– valoarea biletelor de intrare la târguri şi expoziţii;
– taxele de participare la târguri şi expoziţii.

În situaţia în care se apelează la serviciile unei agenţii de turism pentru o deplasare externă în scopuri privind activitatea firmei, este indicat a se încheia un contract în care să se precizeze serviciile şi costul detaliat al acestora (cazare, transport şi altele). Şi în acest caz deplasarea se va justifică cu o invitaţie, adresă care vor fi însoţite de o minută sau orice alt document din care să reiasă scopul deplasării.

Impozit pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2014

Începând cu anul fiscal 2014, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice, sunt obligate la plata impozitului pe construcţii.
Prezenţa reglementare a fost introdusă prin OUG 102 / 20013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Construcţiile sunt cele prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie a anului anterior, din care se scade :
– valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în adminsitrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Impozitul pe construcţii, se calculează şi declara până la date de 25 mai a anului pentru care se datorează şi se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul pe construcţii reprezintă venit al bugetului de stat şi este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe  este disponibil AICI.

 

 

 

Registre obligatorii pentru o societate comercială

REGISTRUL UNIC DE CONTROL
(temei legal Legea 252 / 2003)

Contribuabilii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la dată înregistrării la Registrul Comerţului, să achiziţioneze registrul unic de control. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei.
Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.
Se eliberează contra cost, de către direcţiile generale ale finanţelor publice din rază teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza certificatului de înregistrare fiscală.
Există obligativitatea ca şi pentru fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare să se achiziţioneze câte un registru unic de control.

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ FISCALĂ
(temei legal OMFP 870 / 2005)

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la dată înregistrării la Registrul Comerţului sau de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit, să achiziţioneze registrul de evidenţă fiscală.
Registrul de evidenţă fiscală are că scop evidenţierea tuturor informaţiilor care au stat la baza determinării profitului impozabil şi a impozitului pe profit.
Se eliberează contra cost, de către direcţiile generale ale finanţelor publice din rază teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza certificatului de înregistrare fiscală.
Prin derogare, registrul de evidenţă fiscală se poate ţine şi în formă electronică.

REGISTRUL INVENTAR
(temei legal Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul nr. 3512/2008)

Registrul inventar are ca scop evidenţierea tuturor elementelelor de activ şi pasiv ale patrimoniului inventariate de unitate potrivit reglementărilor legale.
Se achiziţionează de la unităţile care comercializează diverse formulare tipizate, neavând regim special.  Se numerotează, şnuruieşte, sigilează şi se înregistrează în evidenţă unităţii.

REGISTRUL JURNAL
(temei legal Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul nr. 3512/2008)

Registrul jurnal e utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.
Se achiziţionează de la unităţile care comercializează diverse formulare tipizate, neavând regim special.  Se numerotează, şnuruieşte, sigilează şi se înregistrează în evidenţă unităţii.

 

 

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată, acestia datorează, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat bugetului statului ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120 alin. 1 din Codul de procedura fiscala).

În prezent nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120^1, alin.1 din Codul de procedura fiscala)

Începând cu 01.07.2013, prin adoptarea OUG 50 / 2013 procentul penalităţii de întârziere este de 0,02% pe zi.

Evolutia procentelor dobânzii si a penalităţii de întârziere in perioada 01.01.2003-prezent este prezentată în tabelul de mai jos :

PerioadaProcent dobândaProcent penalitate de întârziere
01.01.2003 - 30.08.20050.06% / zi-
01.09.2005 -– 31.12.20050.05% / zi-
01.01.2006 –- 30.06.20100.10% / zi-
01.07.2010 -– 30.09.20100.05% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.10.2010 -– 30.06.20130.04% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.07.2013 -– 28.02.20140.04% / zi0.02% pe zi
01.03.2014 - 31.12.20150.03% / zi0.02% pe zi
01.01.2016 - prezent0.02% / zi0.01% pe zi

Clasificarea societatilor comerciale dupa TVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eu sem imperdiet, tincidunt dolor eu, congue velit. Mauris ac sagittis sem, in luctus ipsum. Nulla vulputate arcu est, sit amet auctor arcu faucibus sit amet. Vivamus sit amet pulvinar neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam pharetra ullamcorper quam, a suscipit odio consequat nec. Phasellus tincidunt, velit at accumsan suscipit, quam libero facilisis dolor, sed bibendum eros turpis eleifend diam.

Vestibulum at leo vel quam malesuada facilisis a quis dolor. In blandit ut velit ac feugiat. Pellentesque elementum odio non lorem pulvinar aliquam. Ut quis orci enim. Praesent ultricies non ante id rhoncus. Vestibulum cursus mi quis luctus porta. Vivamus imperdiet varius lorem vitae lobortis. Sed rhoncus auctor leo, id tincidunt mauris luctus a. Aliquam scelerisque orci eget enim porta vulputate. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin vitae malesuada elit, a ornare dui. Aliquam euismod luctus enim, non tincidunt erat aliquet eu.

Suspendisse vulputate vel metus at ultrices. Cras in diam vestibulum, varius risus et, pulvinar nibh. Vestibulum iaculis nisi id ligula auctor, a aliquam dui venenatis. Cras consequat turpis justo, ac bibendum ante volutpat sit amet. Fusce vestibulum enim dui, id cursus ligula rutrum et. Sed laoreet enim sit amet arcu lacinia congue. Phasellus imperdiet tincidunt ligula ultrices bibendum. Donec tincidunt, tortor et scelerisque tincidunt, lectus augue pharetra erat, non posuere justo quam sit amet magna. Aliquam pulvinar leo felis, non faucibus nisl mattis et.

Clasificarea societatilor comerciale dupa tipul de impozit

Din punct de vedere al impozitului, persoanele juridice române pot fi :

 •  plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
 •  plătitoare de impozit pe profit.

Microîntreprinderile reprezintă persoanele juridice care la sfârșitul anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 • NU realizează venituri din activităţi în următoarele domenii: bancar, asigurări și reasigurări, pieţe de capital, jocuri de noroc, consultanţă și management; (*1)
 • au o cifră de afaceri mai mică decât echivalentul în lei a 65.000 euro calculat la cursul comunicat de BNR pentru ultima zi a anului precedent;
 • capitalul social este deţinut de alte persoane decât statul și autorităţile locale;
 • nu se aflムîn dizolvare cu lichidare, înregistratムîn registrul comerţului sau la instanţele judecăƒtoresti, potrivit legii.

(*1) Prin OUG 102/2013 se precizează că, dacă o microîntreprindere realizează venituri din consultanţă şi management mai mari de 20% din total venituri, atunci respectiva persoană este obligată la plata impozitului pe profit. Prevederea intră în vigoare cu 1 ianuarie 2014

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu pentru toate entităţile care îndeplinesc condiţiile de mai sus precum și pentru entităţile nou înfiinţate cu excepţia celor care intenţonează să desfășoare activităţi în domeniile bancar, asigurăƒri și reasigurăƒri, pieţe de capital, jocuri de noroc, consultanţă și management.

Impozitul este opţional pentru entităţile nou înfiinţate , dacă la data înregistrăƒrii în registrul comerţului au un capital social subscris de cel puțin 25.000 euro (echivalent în lei la cursul din data înregistrării persoanei juridice).

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

În cazul în care, în decursul unei perioade fiscale, o entitate depășește plafonul de 65000 de euro, aceasta este obligată la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care este depăƒsit acest plafon. Impozitului pe profit se recalculează de la începutul perioadei fiscale luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor plătit până la data atingerii plafonului, se scade din impozitul pe profit datorat recalculat.

Celelalte entităţi care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor, datorează impozit pe profit. Acesta se calculeazムprin aplicarea unui procent de 16% asupra profitului impozabil.
Profitul impozabil se reprezintă diferenţa între veniturile realizate din orice sursムși cheltuielile efectuate în scopul realizăƒrii de venituri, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugムcheltuielile nedeductibile.

Persoanele juridice care desfăƒsoarムactivităƒţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive și al căror impozit pe profit calculat este mai mic decât 5% din veniturile realizate din respectivele activităţi , sunt obligate să plătească un impozit de 5% aplicat la aceste venituri.

Înființarea societății – alegerea vectorului fiscal

Vectorul fiscal reprezintă obligațiile fiscale care trebuiesc declarate și eventual plătite de către societate.
În funcție de activitatea ce urmează a se desfășura, la înființarea unei societăți comerciale, se alege vectorul fiscal. Ulterior înființării, acesta se poate modifica, prin depunerea ” Declaratiei 010 ” de mențiuni la registratura organelelor fiscale.

Categoriile de obligații care se înscriu în vectorul fiscal sunt :

 • Taxa pe valoarea adăugatăƒ
 • Impozit pe profit
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • Accize
 • Impozit la țițeiul din producția internăƒ
 • Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
 • Contribuția pentru asigurăƒri sociale de săƒnăƒtate
 • Contribuția pentru asigurăƒri sociale
 • Contribuția de asigurăƒri pentru șomaj
 • Contribuția de asigurare pentru accidente de muncムși boli profesionale
 • Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
 • Contribuția pentru concedii și indemnizații
 • Taxa pe jocuri de noroc
 • Redevențe miniere
 • Redevențe petroliere

Vom detalia în cele ce urmează câteva aspecte referitoare la categoriile mai sus prezentate.

Inițial, înregistrarea în scopuri de TVA ( ca plătitor de TVA ) ținea strict de opțiunea fiecărui contribuabil. Odată cu intrarea în vigoare a OMFP nr. 1984/2011  (24.05.2011), opțiunea de a fi sau nu plătitor de TVA este condiționată de unele criterii verificate de organulele fiscale.
Așadar, la înființare orice societate este neplătitoare de TVA, iar dacă se dorește înregistrarea ca plătitor de TVA trebuiesc depunse la organele fiscale un set de documente prin care se solicita acest lucru:
-Declarația 010 (model aici) sau
-Declarația 098 (model aici)
-Anexa la declarația 010 sau 098 (model aici).

Până la data de 1 februarie 2013, societățile puțeau opta între a plăți impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor. Începând cu această dată, toate societățile nou înființate sunt obligate la plata  impozitului pe venit, cu excepția cazului în care, la data înregistrării la registrul comerțului, au capitalul social subscris de cel puțin 25.000 euro (echivalent  în lei) și păstrează această valoare pe toată durata existenței societății.

Impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente salariilor se înscriu în vectorul fiscal dacă societatea urmează să aibă salariați.

Celelalte tipuri de taxe se înscriu în vectorul fiscal de către societățile care, potrivit legislației în vigoare, datorează aceste obligații.